Програма за провеждане на НCOM’200701.06.2007 г. (петък)

13:00 – 19:00 Регистрация в почивната станция на ТУ в Созопол

19:00 – 20:00 Техническа конференция и Национално съвещание


02.06.2007 г. (събота)

8:00 – 8:30 Официално откриване на олимпиадата

8:30 – 13:00 Решаване на задачи

13:00 – 13:30 Засекретяване на писмените работи

13:30 – 17:30 Проверка на писмените работи

17:30 – 18:00 Разкриване на анонимност

18:00 – 18.00 Обявяване на първични резултати

18:00 – 18:30 Подаване на евентуални контестации

18:30 – 19:00 Разглеждане на контестации от журито

20:00 – 24.00 Тържествена вечеря с официално обявяване на резултатитеein Bild
03.06.2007 г. (неделя)

до 12:00 Освобождаване на стаите в станцията на ТУ в Созопол