Национална Студентска Олимпиада по Математика, Созопол - 2007

 
НСОМ'07
НАЧАЛО
Регламент
Конспекти
Настаняване
Регистрация
Програма
Контакти
Участници
Форум
Задачи
Решения в група А
Решения в група Б
Решения в група В
 

УАСГ - София; ТУ - София

НАЧАЛО


ein Bild

Добре дошли в сайта на
ein Bild Националната Студентска Олимпиада по Математика’ 2007 ein BildНационалните студентски олимпиади по математика се организират ежегодно под егидата на СЪЮЗА НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ.

Участват университети, технически, технологически и икономически висши училища.

Тази година домакин на Националната студентска олимпиада по математика – НСОМ’2007 (1 -3 ЮНИ 2007г.) е

УНИВЕРСИТЕТЪТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ,
гр. София


ein Bild

със съдействието на

ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, гр. София


СЪСТАВЪТ НА ЖУРИТО НА НСОМ'2007 Е:

Почетен председател: чл.-кор. проф. дмн Стефан Додунеков - директор на Института по математика и информатика на БАН

Председател: доц. д-р Владимир Тодоров - Университет по архитектура, строителство и геодезия - София

Членове:

проф. дмн Нако Начев - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

доц. д-р Владимир Бабев - Софийски университет "Св. Климент Охридски"

доц. д-р Стефка Буюклиева - Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

доц. д-р Атанас Атанасов - Технически университет - Габрово

доц. д-р Стефан Стефанов - Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов

гл. ас. д-р Румен Раев - Русенски университет "Ангел Кънчев"

гл. ас. Росен Николаев - Икономически университет - Варна


ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА НСОМ'2007:

Председател: проф. дмн Тодор Гичев (УАСГ - София);

Заместник-председател: доц. д-р Марин Маринов (ТУ - София);

Членове:

доц. д-р Владимир Тодоров (УАСГ - София),

гл. ас. д-р Диана Стоева (УАСГ - София),

ст. ас. Паскал Пиперков (ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново),

Албена Владимирова (УАСГ - София),

Галинка Димитрова (ТУ - София) и

Румяна Йрданова (ТУ - София).

Националната студентска олимпиада по математика традиционно се подкрепя финансово от Фондация "ЕВРИКА".* Този сайт е естествено продължение на сайта на НСОМ'2006 , създаден във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", оригиналът на който ни бе любезно предоставен от колегите.ein Bild

Организационният комитет и Журито имат удоволствието да благодарят на спонсорите на НСОМ'07:

г-н КОСТАДИН ПЕТКОВ - София и

г-н ИВАН ИЛИЕВ - Созопол


днес Вие сте 1 visitors (3 hits) посетител
 
НСОМ'07
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
За контакти: Email: olimp07@uacg.bg, tel: +359 2 963 5245/320; +359 2 963 5245/324